Loading... (0%)

Polityka prywatności – ochrona danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Rozporządzenie”) oraz plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Usługi Interaktywne JARMI Izabela Grabowska, zwanych dalej „Katalogami stron” bądź „Serwisami”, a których wykaz znajduje się na stronie internetowej: http://jarmi.net/nasze-katalogi/

Korzystając z naszych usług  tj. dodawanie stron do katalogów bądź zlecenia katalogowania stron, czyli „Usług” powierzasz nam swoje informacje.

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem. Korzystanie z Katalogów stron jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” w trakcie korzystania z Serwisu.

Jakie dane zbieramy i przetwarzamy?
Przetwarzamy dane osobowe, które są zbierane podczas dokonywania zamówienia wybranej usługi bądź dodawania wpisu do katalogu, a podawane są przez Użytkownika w udostępnionych formularzach tj.:

 • niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi,
 • udzielenia odpowiedzi na skierowane pytania,
 • marketingu usług własnych i przekazania informacji na temat swojej oferty,
 • nazwisko i imię,
 • adres e-mail,
 • adres IP,
 • adres zamieszkania lub siedziby firmy,
 • adres korespondencyjny,
 • numer telefonu,
 • dane o płatnościach (np. numer rachunku bankowego),
 • nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm).

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udokumentowania wykonania usługi i wystawienia faktury bądź korzystania z serwisu. Użytkownik powinien zadbać aby powyższe dane były aktualne i zgodne z rzeczywistością. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z usunięciem Serwisu www z Katalogu stron przez Administratora.

Kto jest administratorem danych?
Administratorem danych osobowych jest firma Usługi Interaktywne Jarmi Izabela Grabowska.

Podstawy przetwarzanie danych
Podstawą przetwarzania przez firmę Usługi Interaktywne JARMI Izabela Grabowska danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest:

 • konieczność realizacji umowy, a także na żądanie Użytkownika podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia).
 • w przypadku marketingu usług własnych oraz przesyłania informacji na temat swojej oferty na podany przez Użytkownika adres e-mail, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu firmy (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia).
 • w przypadku przekazywania informacji o swoich produktach i usługach umożliwia dostarczenie Użytkownikowi informacji o aktualnej ofercie, zaś w przypadku wykonywania na rzecz Użytkownika usługi Newsletter, podstawą przetwarzana danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia), którą Użytkownik może w każdej chwili odwołać.

Powierzenie danych osobowych
Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Ochrony Prywatności może nastąpić na podstawie pisemnej umowy w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania firmy zawartej zgodnie z przepisami Rozporządzenia wobec podmiotów świadczących usługi na rzecz firmy Usługi Interaktywne JARMI Izabela Grabowska np. hosting, administracja, zarządzanie danym Serwisem itp.

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i prywatności Użytkownika.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych?
Użytkownik ma prawo:

 • dostępu do treści danych,
 • do ich poprawiania,
 • do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez firmę,
 • do usunięcia danych, co będzie równoznaczne z usunięciem Serwisu z Katalogów Stron przez Administratora.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem poprzez zakładkę http://jarmi.net/kontakt/

Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył regulamin Serwisu lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Czas przechowywania danych osobowych
Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów,

Informacja o „cookies”
Strony internetowe, których operatorem jest Usługi Interaktywne JARMI Izabela Grabowska nie zbierają automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny.

Czym są pliki cookies?
Pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) służą do wysyłania niewielkich informacji, które maja na celu przyspieszenie działania serwisu, w celach statystycznych, marketingowych, poprawnego funkcjonowania serwisu oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki „cookies” są zapisywane na dysku twardym użytkownika i zazwyczaj pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki „cookies” najczęściej są stosowane do rozpoznawania użytkownika np. przy logowaniu do danego serwisu, koszyków zakupowych w sklepach internetowych, sond czy też liczników. Wszystkie przeglądarki internetowe pozwalają na wyłączenie opcji zapisywania plików „cookies”, która domyślnie jest włączona. Pliki „cookies” nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Do czego używamy plików cookies?
Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • obsługa logowania – rozpoznania użytkownika przy logowaniu oraz utrzymanie sesji po zalogowaniu, dzięki której nie musi za każdym razem ponownie się logować,
 • obsługa formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
 • statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu,
 • wyświetlania reklam własnych, reklam podmiotów zewnętrznych oraz reklam Google Adsense, które umożliwiają prezentację reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies.
Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików „cookies” lub też informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików „cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania, które służy do przeglądania stron internetowych).

Data opublikowania obecnej wersji: 25.05.2018 r.